Üdvözöljük iskolánk és óvodánk weboldalán!

Bemutatkozás

Intézményünk a település központjában, de egy félre eső övezetben található. Szép zöld udvarunk, felújított épületünk várja a gyermekeket. Óvodánkba Tiszaszalkáról és Tiszavidről járnak gyermekek. Az óvodások szállítása iskolabusszal történik.

Az intézménybe járó gyermekek 83%-a hátrányos helyzetű, akiknek nevelése integrált csoportban, egyéni fejlődési ütemük szerint, differenciáltan történik. Óriási a feladatunk és a felelősségünk a nevelésük, oktatásuk terén.  

Intézményünkben a nevelés két - részben osztott - csoportban zajlik.

Nevelési alapelveink kialakításánál meghatározó körülmény, hogy a gyerekek milyen társadalmi környezetből érkeznek hozzánk.

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.

Az óvodapedagógus személyisége meghatározó a nevelőmunka során, modellt, mintát jelent a gyermek számára.

A kollektívában megtalálhatóak a közép, illetve az idősebb korosztály képviselői is. Óvónőink, dajkáink olyan emberek, akikre a gyermekszeretet, a jobbra törekvés igénye, a másságot elfogadó, együtt érző, segítő gondolkodás a jellemző. A dajkák nevelőmunkánkban ideális partnereink, mert szakképzettséggel rendelkeznek, akik tisztelik és szeretik a gyermekeket.

Nevelő-oktató tevékenységünk során igyekszünk a gyermekek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségi szintjükhöz igazodni. Játékos, érdekes feladatokkal, tevékenységekkel gazdagítjuk mindennapjaikat. Sokat tartózkodunk a szabadban, megfigyeléseket végzünk. 

GALÉRIA